Danh mục báo giá radio

Thời gian gần đây, VOV đã dần chiếm được niềm tin của các doanh nghiệp trong hoạt động truyền thông. Người ta dùng VOV nhiều hơn phục vụ cho mục đích truyền thông, quảng cáo của mình. Goodcom cung cấp các dịch vụ trên VOV như:
– Booking quảng cáo: VOV1, VOV2, VOV3 – XoneFM, VOV Giao Thông
– Xây dựng chương trình truyền thông trên radio
– Xây dựng, thực hiện ý tưởng thông qua hệ thống phát thanh
– Mở rộng kênh truyền thông