Chiến lược

Chiến lược của CAPITAL

CAPITAL ra đời và được định hướng phát triển trên các xu hướng công nghệ tiên tiến của thế giới:

- Sự hội tụ giữa công nghệ truyền thông và công nghệ viễn thông.

- Công nghiệp nội dung số phát triển mạnh mẽ với các sản phẩm đa dạng trong các lĩnh vực trò chơi, âm nhạc, video, phim ảnh, thông tin, quảng cáo…

- Các hình thức truyền thông, quảng cáo mới nhằm trực tiếp đến các đối tượng khách hàng mục tiêu thông qua các kênh thông tin có tính tương tác như Internet, điện thoại di động, IPTV.

- Trở thành đối tác hang đầu của các phương tiện truyền thông của Việt nam